top of page

Mindfullness Bilinçli Farkındalık

Eğitim Süresi

1-2 Gün, 8-16 Saat

Eğitim Hakkında

Güzel bir söz vardır; Anı yaşamak ölünün elinden bir şey kurtamaktır. Telaş, kaos, beklentiler ve tatminsizlikler. İhtiyacımız olan ne? Bunu öğrenmek için mındfulness teriminin ne olduğunu bilmek gerekiyor.. Mindfulness kişinin iç dünyasında (duygularında, düşüncelerinde, bedensel duyumlarında) ve dış dünyasında olup biten tüm deneyimlerine bilgece bir farkındalıkla yargısızca yaklaşarak, bu süreci saf bir dikkatle anbean yaşadığı zihinsel farkındalık sürecidir. İki gün toplam 12 saat olan eğitim programı sonunda katılımcıların:


  1. Bilinçli-Farkındalık (Mindfulness) teorik temelleri,

  2. Temel Bilinçli-Farkındalık uygulamaları,

  3. Bilinçli-Farkındalık Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR) ve Bilinçli-Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi temel ilkeleri konusunda kazanım sağlaması hedeflenmektedir.


Neler Öğreneceksiniz ?


Anda kalabilmeyi sağlamak, Zihnin odaklanma kapasitesini artırmak, Kendini yargısızca kabul etmeye başlamak, Duygu ve düşünceleri tanımak ve anlamlandırmak, Bedensel duyumları fark etmek, Stres ile başa çıkabilme becerileri kazandırmak, Yaşantıyı olduğu haliyle kabul edebilme bilincini geliştirmek şeklinde sıralanabilir.


Kimler İçin ?


Profesyonel gelişimlerini ve değişimi hedefleyen yöneticiler, psikologlar, insan kaynakları profesyonelleri, eğitmen ve öğretmenler, danışmanlar ve kişisel gelişim hedefleyen bireyler için geliştirilmiştir.

bottom of page