top of page

Takım ve Grup Koçluğu

Eğitim Süresi

2 Gün, 16 Saat

Eğitim Hakkında

KOÇLUK SANATI / TEMEL KOÇLUK BECERİLERİNİ GELİŞTİRME


 • Takımlarda Koçluk Bakış Açısı

 • Etkili İletişim Becerisi

 • Etkili Dinleme Becerisi

 •  Soru Sorma Becerisi

 • Geri Bildirim Verme Becerisi


KOÇLUKLA TAKIM YÖNETİMİ


 • Başarılı Takım Yönetimi Modelleri

 • 3D Potansiyel takım modeli

 • Takımlarda Amaç- Değer – Hedef planlaması


TAKIM PERFORMANS VE MOTİVASYON MODELLERİ

 • Başarılı Takım Yönetimi Modelleri

 • Takım Analizi ( Takım Özerkliği )

 • Takımlarda Motivasyon Artırma – Motivasyon Teorileri

 • Anthony Robbins motivasyon modeli

 • Güçlü Yönlere Odaklanma/Odaklama-

 • Hedef Belirleme


TAKIM DAYANIŞMASI

 • Takım Dayanışması Boyutları Kavramı

 • Takım Bütünsellik Kavramı

 • Eylemler ve Kararlar


Neler Öğreneceksiniz ?

Programın amacı, temel koçluk bilgi ve becerileri ile:

 • Takımı analiz edebilmek ve anlamak

 • Takıma doğru hedef belirletmek

 • Takımın bu hedefe ulaşmasını sağlamak için rehberlik etmek


Kimler İçin ?

Profesyonel gelişimlerini ve değişimi hedefleyen yöneticiler, insan kaynakları profesyonelleri, eğitmen ve öğretmenler, danışmanlar ve kişisel gelişim hedefleyen bireyler için geliştirilmiştir.


bottom of page