top of page

Yönetici ve Liderlik Programı

Eğitim Süresi

1-2 Gün, 8-16 Saat

Eğitim Hakkında

Kısa ve uzun vadede hedefleri olan yöneticiler ve liderler için gelişim sağlamaktadır. Kişisel ve kurumsal verilerin toplanması ile başlayan süreç, verilerin işlenmesi ve maksimum fayda sağlayacak hale getirilmesi ile devam eder. Şirket tavsiyelerinden ziyade, yöneticinin gözlemlenmesi ile birlikte stratejik planlar oluşturulur. Yönetici ve liderler için uygun çalışma nortamları, verimli iş planları ve potansiyel yükseltme sağlar. İş hayatında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmek, üretim kalitesini artırabilmek ve etkin bir lider olabilmek için doğru yöntemler keşfedilir. Yönetici ile birlikte çalışma planları kurularak danışmanlık hizmeti verilir. Yönetici ve liderlik koçluğu;


 • İletişim becerileri Etkin kararlar

 • Yönetimin temel kuralları Hedef belirleme

 • Değerler ve inançlar Geribildirim yetileri

 • Etkili çalışma yöntemleri Takım kurma

 • Takım yönetimi Kişisel ve kurumsal denge

 • Proje yönetimi Stratejik yönetim modelleri

 • Zaman yönetimi Toplantı yönetimi

 • Motivasyon teknikleri Karar verme mekanizmaları

 • Liderlik yaklaşımları Liderlik modelleri

 • Liderlik kavramları Etkili liderlik becerileri


Neler Öğreneceksiniz ?

Yönetici ve liderlik koçluğu, günlük hayat ve profesyonel iş hayatı ile ilgili bir köprü oluşturarak farklı uygulama alanları yaratır.


 •  Doğru ekibi kurma

 • Ekibi doğru yönetme

 • Yönetim ve liderlik kavramlarını tartışma

 • Etkili yönetim yapabilme

 • Liderlik modeli belirleme

 • Çalışan ve yönetici arasında köprü kurma

 • İş performansı artırma

 • Doğru iş iletişimini sağlama özelliklerini kazandırır.


Kimler İçin ?

Profesyonel gelişimlerini ve değişimi hedefleyen yöneticiler, psikologlar, insan kaynakları profesyonelleri, eğitmen ve öğretmenler,danışmanlar ve kişisel gelişim hedefleyen bireyler için geliştirilmiştir.


bottom of page